Zelfstandig wonen met zorg en begeleiding

Nu de bouw gestaag vordert en De Hooiberg steeds beter bekend raakt in Borne en omstreken, is het goed om alle trouwe én nieuwe volgers nog eens te vertellen over het ontstaan van het initiatief. Carel ten Dolle, als vader van Fleur ook voorzitter van de stichting, neemt ons mee: “Als ouders wil je je kind voorbereiden op een zelfstandig en gelukkig leven. Voor ouders van een kind met een beperking is dat niet zo vanzelfsprekend, zeker niet wanneer het gaat om een passende woonvorm. Want dat is bij uitstek de plek waar onze kinderen zich veilig en vertrouwd moeten voelen.”

Het realiseren van de woningen op de plek van de voormalige basisschool De Hooiberg vergt veel van de initiatiefnemers en ouders. Ten Dolle: “We zijn al een aantal jaren bezig met het plan. Er moest een architect worden ingeschakeld die onze wensen kon vertalen in een gebouw én een partij die ervaring heeft met het ontwikkelen van zo’n woonlocatie. Gelukkig is alles in een stroomversnelling geraakt toen we met Welbions gingen samenwerken.”

Grip op zorg

Een woonvorm met een huiselijke sfeer, waar persoonlijke aandacht en inspraak voor bewoners en ouders vanzelfsprekend is. Dat werd hét uitgangspunt voor De Hooiberg. Carel ten Dolle: “Als ouders vinden we het heel belangrijk dat onze kinderen een warm ‘thuis’ ervaren. Dat doe je onder andere door met een klein vast team van begeleiders te werken en mee te denken over de invulling van de zorg. Dat is de reden dat we met het ouderinitiatief zijn gestart, zo hebben we samen grip op de zorg.”

De bewoners van De Hooiberg gaan straks zelfstandig in hun eigen appartement wonen, maar de voordeuren komen allemaal inpandig op de gang uit. “Dat was ook één van de uitgangspunten: zelfstandig wonen, samen leven. Er is ook 24-uurs begeleiding op de locatie aanwezig, zodat iedere bewoner zich in z’n eigen tempo kan ontwikkelen binnen de vertrouwde muren van De Hooiberg.”

Na oplevering

Ouders en bewoners zijn zelf verantwoordelijk – ook financieel – voor het inrichten en aankleden van hun eigen appartement. Voor de gemeenschappelijke binnen- en buitenruimtes wordt er momenteel geld bijeengebracht. Ten Dolle: “Als de aannemer het gebouw eind januari 2021 oplevert, moet het nog bewoonbaar worden gemaakt. Je kunt je voorstellen dat er simpel gezegd heel veel spullen nodig zijn om voor 12 bewoners een echt thuis te creëren in de gezamenlijke ruimten. Gelukkig hebben we al behoorlijk wat sponsors en donateurs aan ons gebonden. Dat is geweldig!”

Ten Dolle besluit: “Met de prachtige woonzorgvorm bij De Hooiberg valt eigenlijk het laatste puzzelstukje voor onze kinderen op z’n plek. Want zo kunnen onze kinderen gebruik blijven maken van hun vertrouwde sociale netwerk én volop meedoen in de Bornse samenleving met werken, ontspannen en nu ook wonen!”

Wil je meer lezen over ons initiatief? Ga naar de pagina initiatief en kijk gerust eens rond!