Initiatief

Een warm thuis

De Hooiberg in Borne is een ouderinitiatief om 12 jongvolwassenen met een beperking een warm ‘thuis’ te bieden.

 

Het doel

Zelfstandig wonen met zorg en begeleiding

Als ouders wil je je kind voorbereiden op een zelfstandig en gelukkig leven. Een eigen woning, leuk werk en eventueel een eigen gezin.
Voor ouders van een kind met een beperking is dat niet zo vanzelfsprekend. Maar ook wij willen onze kinderen een passende woonvorm bieden, waar zij zich veilig en vertrouwd voelen.

Ons ideaal is een kleinschalige woonvorm in plaats van een grote zorginstelling. Een woonvorm die een ‘normale’ gezinssituatie zo dicht mogelijk benadert. Met een klein vast team van begeleiders, dat onze kinderen een warm ‘thuis’ geeft. Een plek om zelfstandig te wonen en samen te leven, mét 24-uurs begeleiding.

Onze woonzorgvoorziening staat in de wijk Stroom Esch in Borne, op de plaats van de voormalige basisschool de Hooiberg. In een normale woonwijk, midden in de samenleving voor een optimale integratie. De wijkbewoners zijn heel positief over ons initiatief. Zij kennen een aantal toekomstige bewoners al, want veel van onze kinderen zijn overdag ook werkzaam in Borne, zoals bij Lunchcafé De Ster en de PLUS supermarkt.

Kleinschalig wonen

Wij als ouders kiezen bewust voor kleinschalig wonen voor onze kinderen. Een ‘warm thuis’, veilig en vertrouwd. Een fijn huis om te wonen, midden in de wijk én in de samenleving!

Grip op zorg

Ouders willen graag grip houden op wat binnen de organisatie gebeurt en hoe de zorg verloopt. De zorg voor mensen met een handicap is maatwerk, want ieder mens is uniek en heeft mogelijkheden. Daarom heeft de oudergroep na een brede oriëntatie besloten om zelf de 24-uurszorg te organiseren. Een commissie zorg werkt samen met een zorgprofessional het zorgplan voor De Hooiberg uit. Naast het totale zorgplan, heeft iedere bewoner een individueel zorg- en ondersteuningsplan waarin de unieke behoeften worden vastgelegd. Dit plan ligt ten grondslag aan de zorginhoud en wordt samen met de bewoner en diens ouders doorgenomen en bekrachtigd.

Begeleidingsklimaat

Begeleiding van een groep jongvolwassenen met een beperking in een nieuwe woonsituatie vraagt om een begeleidingsklimaat dat gericht is op:

  • het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling;
  • het aangaan van contacten met anderen in het wooncomplex en daarbuiten, waarbij wordt uitgegaan van het ’gewoon’ erbij horen en het bijzondere daar waar nodig;
  • het creëren van een sfeer waarin de relatie tot elkaar, tot familie en tot vrienden in en buiten het wooncomplex alle ruimte krijgt;
  • het scheppen van een klimaat waarin aandacht en respect is voor ieders persoonlijkheid, privacy en de vrijheid van de jongvolwassene;
  • het creëren van een sfeer die geborgenheid en warmte uitstraalt, waar ruimte is voor een aai over de bol, even geen verplichtingen, lekker niets kunnen doen en waar begrip is voor het eventueel terugtrekken in de eigen woning;
  • het scheppen van een klimaat waar vrijheid uitgangspunt is, maar waar tegelijkertijd ook ritme en regelmaat geldt.
Stichtingsbestuur

Het bestuur van ‘Stichting de Hooiberg’ bestaat uit ouders van verschillende bewoners van de Hooiberg. Zij vertegenwoordigen de oudergroep van alle 12 bewoners en besturen de stichting in samenspraak met deze oudergroep. Het bestuur neemt de leiding in de opstartfase en zal daarna de operationele leiding en dagelijkse zorg overlaten aan een locatie/ zorgmanager en zijn/haar zorgmedewerkers.

Adviescommissies

De ouders hebben zich georganiseerd in een aantal adviescommissies, waarbij in sommige commissies ook andere vrijwilligers zijn aangesloten vanuit betrokkenheid bij het project. De commissies adviseren het stichtingsbestuur. Het bestuur toetst de voorstellen aan de uitgangspunten en neemt besluiten.

Van droom naar werkelijkheid: