Klachtenreglement

Binnen Stichting de Hooiberg doen we ons best om zo goed mogelijke zorg te bieden. Dit doen we in samenspraak met bewoners, ouder(s)/verzorger(s) en eventueel andere (professionele) betrokkenen. Mocht er onverhoopt iets niet naar wens verlopen en/of mocht u een klacht hebben, dan kunt u zich wenden tot de locatiecoördinator of het bestuur. Indien dit niet tot een oplossing leidt die voor u acceptabel is, heeft u de mogelijkheid om een onafhankelijke partij in te schakelen. Wij zijn aangesloten bij het Klachtenreglement Wkkgz Klachtenportaal Zorg